Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Tên file: TONG-HOP-DANH-MUC-SACH-GIAO-KHOA-BO-CHON-TRUONG-TONG-HOP-TU-CAC-QUYET-DINH-THAM-DINH-1.doc
Tải về
Tên file: QD_ban-hanh-danh-muc-SGK-1.doc
Tải về
Tên file: PVA-ke-hoach-cu-the-cua-hoi-dong-lua-chon-sgk-1.doc
Tải về
 Sáng ngày 20/4/2020, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 do Thầy Trần Minh Bạch – Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp  nhằm triển khai Kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng, triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định 650/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

e7d448643d05c75b9e14

 Cô Lê Thị Ái Luyên – Phó Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Hội đồng đã triển khai Kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thông qua nội dung Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 650/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương, yêu cầu các thành viên trong Hội đồng tập trung nghiên cứu các văn bản trên, nắm vững các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 để lựa chọn ra những bộ sách phù hợp với Kinh tế – Xã hội của tỉnh Bình Dương và điều kiện dạy và học của nhà trường.

0d39f98b8cea76b42ffb

  Thầy Trần Minh Bạch – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tất cả các thành viên trong hội đồng phải nắm thật kỹ các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 được ban hành theo Quyết định 650/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương, nghiên cứu tất cả các bộ sách của các môn học trong chương trình lớp 1 để thực hiện bỏ phiếu chọn 1 bộ sách phù hợp nhất cho từng môn, áp dụng giảng dạy tại cơ sở.

352e4d8b3eeac4b49dfb

4dd151712210d84e8101 8a84012d724c8812d15d 96c145623603cc5d9512

Qua buổi họp, đa số các thành viên đều tham gia đóng góp ý kiến, đề ra các giải pháp, tận dụng thời gian  để nghiên cứu, lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 phù hợp nhất.

964a6c8f69679339ca76

PVA- ke hoach cụ thể cua hoi dong lua chon sgk QD_ban hành danh mục SGK TỔNG HỢP DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA BỘ CHỌN (TRƯỜNG TỔNG HỢP TỪ CÁC QUYẾT ĐỊNH THẨM ĐỊNH)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *