Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng bài học STEM ở Tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018” và “Lớp học trực tiếp kết hợp trực tuyến”.

Chiều ngày 05/12/2023, tại Trường Tiểu học Phước Vĩnh A tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng bài học STEM ở Tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018” và “Lớp học trực tiếp kết hợp trực tuyến”. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo Dục và Đào Tạo; đại diện lãnh đạo các trường Tiểu học và giáo viên; Thành viên tổ tư vấn giáo dục STEM cấp huyện.

Thầy Trịnh Quang Thêm – Phó Trưởng phòng Giáo Dục và Đào Tạo Phú Giáo dự và chủ trì buổi sinh hoạt.

Picture1

Thầy Trịnh Quang Thêm- Phó Trưởng phòng Giáo Dục và Đào Tạo Phú Giáo dự và chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, thầy cô tham dự được xem giáo viên dạy minh họa bài học STEM:

Cụm 1: “Bảng nhân bảng chia” lớp 3 do cô Lê Thị Thanh Hoài – Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hòa B thực hiện.

Picture3

Cô Lê Thị Thanh Hoài – Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hòa B

Cụm 2: “Thước đo phần trăm” lớp 5 do cô Nguyễn Thị Kim Thảo – Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh B thực hiện.

Picture4

Cô Nguyễn Thị Kim Thảo – Giáo viên Trường Tiểu học Phước Vĩnh B

Cụm 3: “Túi giữ nhiệt đa năng” lớp 4 do cô Hoàng Thị Minh Tâm – Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh A thực hiện.

Picture5

Cô Hoàng Thị Minh Tâm – Giáo viên Trường Tiểu học Phước Vĩnh A

Thầy cô tham dự tích cực trao đổi, chia sẻ xung quanh bài dạy minh họa. Hầu hết nhận thấy, giáo viên thiết kế bài học STEM hay; tổ chức các hoạt động trên lớp nhẹ nhàng, hiệu quả; ứng dụng tốt công nghệ thông tin, tạo môi trường cho học sinh bước đầu làm quen chuyển đổi số.

Picture6 Picture7

Một số giáo viên chia sẻ hoàn thiện thêm về cách tổ chức các hoạt động trên lớp; chú ý bao quát học sinh, lồng ghép giáo dục dinh dưỡng, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; cách khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với đối tượng học sinh; sử dụng đồ dùng dạy học.

Picture8 Picture9

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên môn, Thầy Trịnh Quang Thêm- Phó Trưởng phòng Giáo Dục và Đào Tạo Phú Giáo đánh giá cao giáo viên có nhiều đầu tư, nghiên cứu trong xây dựng bài học STEM, thiết kế bài dạy sinh động, hiệu quả; khai thác tốt thiết bị dạy học được trang cấp; ứng dụng tốt công nghệ thông tin; tác phong sư phạm chuẩn mực; các em học sinh năng động, tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động trên lớp.

z4945565290147_ddd3bb5bc8425bf81178f78e4485dc11Thời gian tới, Thầy lưu ý các trường tiếp tục nghiên cứu sâu tài liệu hướng dẫn của Bộ GDĐT đối với dạy học STEM; tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; giáo viên tiếp tục nghiên cứu sâu về chương trình, tài liệu, đầu tư xây dựng kế hoạch bài dạy; tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích tạo môi trường cho học sinh tiếp cận, làm quen với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; nhà trường tiếp tục làm tốt công tác truyền thông với phụ huynh về giáo dục STEM, chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục.

IMG_2127

Phòng GDĐT tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn để giáo viên có môi trường trao đổi, chia sẻ, học tập cùng nâng cao tay nghề, đảm bảo thực hiện hiệu quả giáo dục STEM nói riêng và mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình GDPT 2018.