Thông báo tuyển sinh lớp 1. năm học 2024-2025

Thông báo giữ trẻ hè 2024

Kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của Trường TH PVA năm 2023-2024

Lễ tổng kết năm học 2023-2024

Lễ ra trường cho học sinh lớp 5

Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp năm, lớp 9 và lớp 12 do các cơ sở giáo dục lựa chọn sử dụng từ năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Trường Tiểu học Phước Vĩnh A tổ chức chương trình “Ngày của con” với chủ đề “Sống để yêu thương” cho học sinh khối lớp 5.

Giao lưu “Văn hay- Chữ đẹp” chủ đề “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên thi đua học tập tốt”. Năm học 2023 – 2024

Thông báo tuyển sinh lớp 1. năm học 2024-2025
Thông báo giữ trẻ hè 2024
Kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của Trường TH PVA năm 2023-2024
Lễ tổng kết năm học 2023-2024
Lễ ra trường cho học sinh lớp 5
Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp năm, lớp 9 và lớp 12 do các cơ sở giáo dục lựa chọn sử dụng từ năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Trường Tiểu học Phước Vĩnh A tổ chức chương trình “Ngày của con” với chủ đề “Sống để yêu thương” cho học sinh khối lớp 5.
Giao lưu “Văn hay- Chữ đẹp” chủ đề “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên thi đua học tập tốt”. Năm học 2023 – 2024

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy