Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Sinh hoạt chủ điểm tuyên truyền phong chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh lây qua đường hô hấp

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Lịch sử Dân vận Đảng bộ tỉnh Bình Dương” giai đoạn 1930 – 2020

Trường tiểu học Phước Vĩnh A sinh hoạt chủ điểm “Xây dựng văn hóa ứng xử – Tìm hiểu pháp luật, Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kiến thức PCCC” năm 2022.

Học sinh Trường tiểu học Phước Vĩnh A sinh hoạt hè với giáo viên người nước ngoài

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

Chi Bộ Trường Tiểu học Phước Vĩnh A Đại hội chi Bộ lần thứ XII. Nhiệm kỳ 2022-2025

Danh mục sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Sinh hoạt chủ điểm tuyên truyền phong chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh lây qua đường hô hấp
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Lịch sử Dân vận Đảng bộ tỉnh Bình Dương” giai đoạn 1930 – 2020
Trường tiểu học Phước Vĩnh A sinh hoạt chủ điểm “Xây dựng văn hóa ứng xử – Tìm hiểu pháp luật, Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kiến thức PCCC” năm 2022.
Học sinh Trường tiểu học Phước Vĩnh A sinh hoạt hè với giáo viên người nước ngoài
Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023
Chi Bộ Trường Tiểu học Phước Vĩnh A Đại hội chi Bộ lần thứ XII. Nhiệm kỳ 2022-2025
Danh mục sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy