Lễ Kết nạp Đội viên Chào mừng Kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024)

Học sinh Trường Tiểu học Phước Vĩnh A vui trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Trường Tiểu học Phước Vĩnh A tổ chức ngày hội STEM và hoạt động trải nghiệm chủ đề “Bé đón xuân sang” năm 2024.

Thông báo lịch kiểm tra cuối học kỳ I. Năm học 2023-2024

Hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ” của các em học sinh Trường Tiểu học Phước Vĩnh A

Hội thi kể chuyện theo sách vòng trường. Năm học 2023 – 2024

Kế hoạch tháng 12/2023

Thực đơn tuần 15

Lễ Kết nạp Đội viên Chào mừng Kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024)
Học sinh Trường Tiểu học Phước Vĩnh A vui trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết
Trường Tiểu học Phước Vĩnh A tổ chức ngày hội STEM và hoạt động trải nghiệm chủ đề “Bé đón xuân sang” năm 2024.
Thông báo lịch kiểm tra cuối học kỳ I. Năm học 2023-2024
Hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ” của các em học sinh Trường Tiểu học Phước Vĩnh A
Hội thi kể chuyện theo sách vòng trường. Năm học 2023 – 2024
Kế hoạch tháng 12/2023
Thực đơn tuần 15

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy