Danh mục sách giáo khoa lớp 4, từ năm học 2023-2024

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023

Niềm vui và nỗi nhớ trong buổi lễ ra trường của học sinh lớp 5 Trường tiểu học Phước Vĩnh A

Trường TH Phước Vĩnh A tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá nữ: Chúc mừng Đại hội CĐCS, chào mừng hoạt động tháng Công nhân, An toàn vệ sinh lao động và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2023)

Thực đơn tuần 36 từ ngày 15-05 đến ngày 19 tháng 05 năm 2023

Luật bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Luật thư viện 2019

Thực đơn tuần 35 từ ngày 08-05 đến ngày 12 tháng 05 năm 2023

Danh mục sách giáo khoa lớp 4, từ năm học 2023-2024
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023
Niềm vui và nỗi nhớ trong buổi lễ ra trường của học sinh lớp 5 Trường tiểu học Phước Vĩnh A
Trường TH Phước Vĩnh A tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá nữ: Chúc mừng Đại hội CĐCS, chào mừng hoạt động tháng Công nhân, An toàn vệ sinh lao động và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2023)
Thực đơn tuần 36 từ ngày 15-05 đến ngày 19 tháng 05 năm 2023
Luật bảo vệ bí mật nhà nước 2018
Luật thư viện 2019
Thực đơn tuần 35 từ ngày 08-05 đến ngày 12 tháng 05 năm 2023

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy