Thực đơn tuần 13 từ ngày 28-11đến ngày 02 tháng 11 năm 2022

Thực đơn tuần 12 từ ngày 21-11đến ngày 25 tháng 11năm 2022

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982-20/11/2022

Thực đơn tuần 11 từ ngày 14-11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022

Thực đơn tuần 10 từ ngày 7-11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2022

Lễ khai mạc hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Năm học 2022-2023. Chủ đề: “Chào mừng 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11”

Đại hội Liên đội Trường tiểu học Phước Vĩnh A nhiệm kỳ năm học 2022 – 2023

Thực đơn tuần 9 từ ngày 31-10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2022

Thực đơn tuần 13 từ ngày 28-11đến ngày 02 tháng 11 năm 2022
Thực đơn tuần 12 từ ngày 21-11đến ngày 25 tháng 11năm 2022
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982-20/11/2022
Thực đơn tuần 11 từ ngày 14-11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022
Thực đơn tuần 10 từ ngày 7-11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2022
Lễ khai mạc hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Năm học 2022-2023. Chủ đề: “Chào mừng 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11”
Đại hội Liên đội Trường tiểu học Phước Vĩnh A nhiệm kỳ năm học 2022 – 2023
Thực đơn tuần 9 từ ngày 31-10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2022

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy