TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH A TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1. NĂM HỌC 2020-2021

Công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Vĩnh A. Năm học 2020 – 2021

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH A

Trường tiểu học Phước Vĩnh A, tất bật khử khuẩn trường học, chuẩn bị đón học sinh trở lại

Giới thiệu sách tháng 5 chủ đề: “ Bác Hồ kính yêu của em”

Kế hoạch phòng dịch Covid 19 và đón học sinh vào học tập.

Ý NGHĨA NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuocvinha 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuocvinha 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy