Công khai lần 1, năm học 2022-2023

Thực đơn tuần 22 từ ngày 6-02đến ngày 10 tháng 02 năm 2023

Thực đơn tuần 21 từ ngày 30-01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2023

Lãnh đạo SGD và Công Đoàn ngành GD tỉnh Bình Dương tổ chức thăm tặng quà và chúc tết giáo viên, nhân viên ở nhà công vụ không về quê ăn tết tại khu phố 2 TT Phước Vĩnh huyện Phú Giáo

Liên Đoàn Lao động huyện Phú Giáo tổ chức thăm tặng quà và chúc tết giáo viên, nhân viên ở nhà công vụ không về quê ăn tết

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHÀO XUÂN QUÝ MÃO 2023 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH A

Thực đơn tuần 20 từ ngày 16-01 đến ngày 17 tháng 01 năm 2023

Thực đơn tuần 19 từ ngày 9-01 đến ngày 13 tháng 01 năm 2023

Công khai lần 1, năm học 2022-2023
Thực đơn tuần 22 từ ngày 6-02đến ngày 10 tháng 02 năm 2023
Thực đơn tuần 21 từ ngày 30-01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2023
Lãnh đạo SGD và Công Đoàn ngành GD tỉnh Bình Dương tổ chức thăm tặng quà và chúc tết giáo viên, nhân viên ở nhà công vụ không về quê ăn tết tại khu phố 2 TT Phước Vĩnh huyện Phú Giáo
Liên Đoàn Lao động huyện Phú Giáo tổ chức thăm tặng quà và chúc tết giáo viên, nhân viên ở nhà công vụ không về quê ăn tết
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHÀO XUÂN QUÝ MÃO 2023 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH A
Thực đơn tuần 20 từ ngày 16-01 đến ngày 17 tháng 01 năm 2023
Thực đơn tuần 19 từ ngày 9-01 đến ngày 13 tháng 01 năm 2023

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy