20Th11/23
1

Trường Tiểu học Phước Vĩnh A với chuỗi hoạt động trải nghiệm chào mừng 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)

“𝑪𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒃𝒖̣𝒊 𝒑𝒉𝒂̂́𝒏 𝒃𝒂́𝒎 đ𝒂̂̀𝒚 𝒕𝒂𝒚. 𝑻𝒂 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒈𝒐̣𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒄𝒂𝒐 𝒒𝒖𝒚́ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕. 𝑪𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈