Trường tiểu học Phước Vĩnh A tổ chức diễn đàn “Văn hóa giao thông- Văn hóa ứng xử” năm 2022

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Sáng ngày 26/9/2022, Trường tiểu học Phước Vĩnh A đã tổ chức Diễn đàn tuyên truyền an toàn giao thông năm 2022 cho các em học sinh.

Tại diễn đàn, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Phú Giáo đã tuyên truyền, phổ biến cụ thể các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, các văn bản mới của Chính phủ, các ngành có liên quan trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các quy tắc khi tham gia giao thông cho các em học sinh;…

Diễn đàn diễn ra trong không khí sôi nổi, các em học sinh tích cực tham gia trả lời các câu hỏi tình huống do cán bộ Công an huyện đặt ra. Thông qua diễn đàn, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của em học sinh khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên và học sinh trên địa bàn huyện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

z3750991608770_0566e1963f39e39a847bb944aed1ee22

z3750991511585_01b571cc24c4f8cccd6597e3df7720cb z3750991532069_5886e87fafc893e26680508873d222a5 z3750991549078_8c25b1ec73199ec552ee832d5bef7e3c z3750991573340_b1bac90e3200e0444352a294c3b9e6f4 z3750991591807_f5377c7c8271345d8f1e5898c504bc58 z3750991645674_6eee272e957cc1846f30b90ce743fc05 z3750991660929_c9f9547f06ebef7633d2661d82a3f254 z3750991672272_2e0cdd6dd38ca0c987f0bfd9d8255f9b z3750991718926_2568e36931efc79fd83af0cee1d86e54 z3750991735262_da93a7e063d1fb4b8c7888644fff191f z3750991752094_583df321f73b1db4a66118e3cbe0948f z3750991798262_26d1915981316200cb0a05d3ef535af3 z3750991812209_76a04cbcc5160148cd58c4416a378339 z3750991827158_ae0e44db6e6416482df7620bd037e122 z3750991834640_f415b453614e89a100eaa919f696d496 z3750991849926_a6d78c4c1cdb12b09f668737a29080e9 z3750991855540_ce75ebcb34c29c3701f4ccd988463fd6 z3750991878492_ee5ded48ab65119ead4e248f7bc446fe z3750991880594_0aaf6ef384c34fb1d0499e98502ff4a9 z3750991907482_5823076f9805afc1a94b4fd33b5a09b6 z3750991932345_98a02fd2038624bbe14af94e9d2b58f7 z3750991971820_767c50ece4f76f75f12d7dff336dc01a z3750991980231_fa9bf3ecbcf8697ff3b28908bfda1231 z3750991998698_93f8dd92815991a1e66584a5f750b067 z3750992021706_5bf40a4d7512f2cdc47f872a113ea1d4 z3750992734201_166db9cdbafda48505507ec0ba53e341 z3750992737570_e01cb1de5ca2262b3c94b354c5f5e6cc z3750992753891_939efe1f5e0b549d34e99ec175858831 z3750992760882_1e18b41c25855bc58ebfa391e6c0038b z3750992776152_1c05e0506ea078e76ed827dd02d0a5e4 z3750992783294_a4a04f8cf562e54778a3952ad60649e5 z3750992797633_156d371661145bc72401ef95d9bb84ac z3750992806554_b912ed2d21e9f482b99a0281da70ce71 z3750992807894_a17b26c04a531fa06f973f455a1baa7b z3750992820628_6da22dd551352bbbee5572f1aeeb7153 z3750992835544_251f2b085d350fc4e8217dd9fa132c3e z3750992845247_5656638386827465035e203280e8e785 z3750992853614_80fa11f66faead9256cf41f7655fbfba z3750992869277_16c9680daf41a04937a6bad18f7e8900 z3750992882111_0fdcd503405a2ba7f2be2a65ec1f26e1